Příznaky závažné deprese se mohou u někoho projevovat jako pocity beznaděje a podrážděnosti, u jiného jako pocit skutečné skleslosti a vyčerpání. Deprese, která je jednou z nejčastějších poruch nálady může být různorodá, i když má některé společné rysy. Přečkat občasné záchvaty smutku je normální a prostě to patří k životu, takže není vždy snadné si všimnout, že se z toho stal dlouhodobý problém.

Závažná depresivní porucha, která je také známá jako klinická deprese, je více než jen jeden pocit, je to vyčerpávající duševní onemocnění, které se může tiše vplížit do všech oblastí vašeho života a vyvolat ve vás spoustu myšlenek a emocí, které mohou navodit pocit, že je téměř nemožné normálně fungovat nebo že život nestojí za to, abyste ho žili.

Je důležité si uvědomit, že za své pocity nemůžete, protože deprese je komplikovaný stav, který často nemá jednu jasnou příčinu. Výzkumy naznačují, že deprese se může vyvinout v důsledku kombinace genetických, environmentálních nebo psychologických faktorů, z nichž ale mnohé můžete ovlivnit.

I když se zdá, že je toto onemocnění naprosto zničující, mnoho lidí s depresí se začne po léčbě cítit lépe. Prvním krokem k získání pomoci je však rozpoznání příznaků deprese, o kterých se více dozvíte níže. Jen upozorňujeme, že některá probíraná témata mohou být pro lidi, kteří trpí závažnými příznaky, zneklidňující. Pokud se nacházíte v krizi a potřebujete okamžitou pomoc, neváhejte se obrátit na svého lékaře.

Jaké jsou příznaky závažné deprese?

Pokud pociťujete jeden z prvních dvou příznaků (a nejméně čtyři ze zbývajících příznaků) po většinu dne po dobu nejméně dvou týdnů, může se jednat o některou z forem deprese.

 1. Cítíte se trvale smutní, beznadějní nebo bez energie: Věnujte pozornost těmto emocím, pokud se takhle cítíte a tyhle pocity nemají konkrétní spouštěč (nemáte žádný důvod se takhle cítit), a časem se pocity nezmírňují.
 2. Přestali jste se zajímat o své záliby: Deprese se často vyznačuje ztrátou motivace k činnostem, které vás dříve bavily. Takže pokud jste se například vždy těšili na ranní cvičení, můžete mít pocit, že je cvičení to poslední, co byste chtěli dělat (samozřejmě musí jít o dlouhodobější trend).
 3. Máte pocit, že se každou chvíli zhroutíte: Může se stát, že vás začnou rozčilovat nebo zlobit maličkosti, což může vést například k hádkám s vaším nejlepším přítelem nebo partnerem.
 4. Jste extrémně unavení: Možná máte pocit, že je pro vás těžké vstát z postele nebo že nemáte energii ani na to, abyste si udělali oběd.
 5. Máte problémy se spaním: Přestože dodržujete pravidelný spánkový režim, můžete mít večer problémy s usínáním. Nebo se cítíte tak unavení, že spíte naopak velmi dlouho.
 6. Nemůžete se soustředit: Soustředění na práci se vám může zdát naprosto nemožné a můžete se cítit zmatení. Můžete mít také potíže s rozhodováním.
 7. Máte výrazné změny v příjmu potravy: Může se stát, že nebudete jíst vůbec nebo se budete přejídat, což může způsobit, že zhubnete nebo naopak že přiberete.
 8. Potýkáte se s nevysvětlitelnou bolestí: Deprese může být příčinou fyzických příznaků, jako jsou bolesti svalů, hlavy, žaludeční křeče nebo zažívací potíže, které se nezlepšují.
 9. Jste velmi neklidní nebo opravdu letargičtí: Můžete mít problémy s klidným sezením nebo se cítit celkově neklidně bez jasného důvodu, případně se pohybovat a reagovat mnohem pomaleji než obvykle.
 10. Máte myšlenky na sebepoškozování: V závažných případech může deprese vést k myšlenkám na smrt nebo sebevraždu. Pokud k tomu dojde, je nezbytné obrátit se na důvěryhodného přítele nebo člena rodiny a okamžitě vyhledat lékařskou péči.

Liší se příznaky deprese u dětí a dospívajících?

Výzkumy naznačují, že deprese se může objevit již u tříletých dětí, ale ne vždy se u nich projevují typické příznaky deprese. Například malé děti (ve věku od tří do osmi let) si mohou více stěžovat na nemoc nebo bolest, být podrážděnější, vykazovat známky úzkosti nebo zlobit. Jak děti stárnou, začnou se u nich objevovat klasičtější příznaky deprese.

Jedná o následující příznaky:

 • Často jsou smutní nebo podráždění.
 • Nechtějí se věnovat zábavným aktivitám, například jít na zmrzlinu.
 • Jedí více nebo méně než obvykle.
 • Mají sebedestruktivní chování a dostávají se do problémů ve škole.
 • Mají potíže se soustředěním.
 • Mluví o tom, že se cítí špatně.
 • Jsou frustrovaní nebo rozzlobení kvůli maličkostem, například když se polijí vodou.
 • Přestanou se stýkat s kamarády.
 • Mají problémy s rozhodováním.
 • Začnou pít nebo užívat drogy.

Všichni pamatujeme, že jsme byli v dětství náladoví, ale je důležité věnovat pozornost opravdu výrazným změnám v chování dítěte nebo dospívajícího. Možná se například najednou přestanou bavit s kamarády, nedělají si domácí úkoly nebo nechodí na tréninky. To všechno jsou věci, které by měly vzbudit v rodičích pocit, že dotyčná osoba může mít problémy.

Jak se diagnostikuje závažná depresivní porucha?

Stanovení oficiální diagnózy deprese není vždy jednoduché. Můžete si všimnout několika výše uvedených příznaků a začít rozhovor s vaším lékařem, který může souhlasit s tím, že vaše příznaky stojí za další zkoumání, a doporučit vám návštěvu terapeuta.

Pokud začnete u svého lékaře, může provést několik laboratorních testů, aby vyloučil další onemocnění, která mohou napodobovat příznaky deprese, jako jsou poruchy štítné žlázy a nedostatky ve výživě, jejichž příčinou mohou být příznaky jako únava, špatná nálada nebo podrážděnost. Také se blíže podívá na všechny léky, které užíváte, aby zjistil možné vedlejší účinky.

Pokud navštěvujete psychiatra nebo psychologa, provede psychiatrické vyšetření. Může to být pro vás nepříjemné, ale budou se ptát na vaše myšlenky a pocity, které máte, a na všechny vzorce chování nebo změny, kterých jste si všimli. Pokud splňujete kritéria klinické deprese, lékař nebo terapeut vám navrhne plán léčby, který bude přizpůsoben vašim osobním cílům a potřebám.

Jak vypadá léčba závažné deprese?

Při léčbě deprese je třeba vzít v úvahu řadu věcí, včetně vaší anamnézy, osobních příznaků a toho, zda jste již někdy depresí trpěli.

Obecně však platí, že vaše léčba bude pravděpodobně zahrnovat nějakou formu terapie, léky nebo obojí. V jedné studií o psychoterapii z roku 2014 publikované v časopise Journal of Affective Disorders bylo zjištěno, že 62 % z 6 937 osob s klinickou depresí pomohlo pouhé absolvování terapie zmírnit jejich příznaky do té míry, že již nesplňovaly kritéria pro diagnózu klinické deprese.

Zdroj:self.com