Dobrý spánek je pro vaše zdraví nesmírně důležitý. Ve skutečnosti je stejně důležitý jako zdravé stravování a cvičení. Bohužel existuje mnoho věcí, které mohou přirozený spánek narušit. Lidé dnes spí méně než v minulosti a zhoršila se i kvalita spánku. Zde je 10 důvodů, proč je kvalitní spánek důležitý.

Špatný spánek souvisí s vyšší tělesnou hmotností

Špatný spánek je silně spojen s nárůstem tělesné hmotnosti. Lidé s krátkou dobou spánku mají tendenci výrazně více přibírat na váze než ti, kteří spí dostatečně dlouho. Ve skutečnosti je krátká délka spánku jedním z nejsilnějších rizikových faktorů obezity.

V jedné rozsáhlé studii byla u dětí a dospělých s krátkou délkou spánku o 89 %, resp. 55 % vyšší pravděpodobnost vzniku obezity. Předpokládá se, že vliv spánku na přibývání na váze je zprostředkován řadou faktorů, včetně hormonů a motivaci ke cvičení. Pokud se snažíte zhubnout, je kvalitní spánek naprosto zásadní.

Dobří spáči mají tendenci jíst méně

Studie ukazují, že nevyspalí lidé mají větší chuť k jídlu a mají tendenci ke konzumaci více kalorického jídla. Spánková deprivace (nedostatek spánku) narušuje výši hladiny hormonu ghrelinu, který stimuluje chuť k jídlu. Naopak snižuje hladinu leptinu, který chuť k jídlu potlačuje.

Dobrý spánek může zlepšit koncentraci a produktivitu

Spánek je důležitý pro různé aspekty fungování mozku. Patří sem poznávání, soustředění, produktivita a výkonnost. Všechny tyto aspekty jsou negativně ovlivněny nedostatkem spánku.

Dobrým příkladem je studie na lékařských stážistech. Stážisté s tradičním rozvrhem s prodlouženou pracovní dobou nad 24 hodin se dopustili o 36 % více závažných lékařských chyb než stážisté s rozvrhem, který umožňoval více spánku.

Jiná studie zjistila, že krátký spánek může negativně ovlivnit některé aspekty mozkových funkcí v podobné míře jako po požití alkoholu.

Na druhou stranu bylo prokázáno, že kvalitní spánek zlepšuje schopnosti řešení problémů a zvyšuje výkonnost paměti jak u dětí, tak u dospělých.

přerušovaný půst
dobrý spánek je důležitý pro váš mozek

Dobrý spánek může maximalizovat sportovní výkony

Dobrý spánek prokazatelně zvyšuje sportovní výkon. Ve studii na hráčích basketbalu se ukázalo, že delší spánek výrazně zlepšuje rychlost, přesnost, reakční dobu a duševní pohodu.

Kratší doba spánku byla naopak spojena s horším výkonem při cvičení a funkčním omezením u starších žen. Studie na více než 2 800 ženách zjistila, že nedostatečný spánek souvisí s pomalejší chůzí, nižší silou úchopu a většími obtížemi při vykonávání samostatných činností.

Lidé, kteří málo spí, jsou více ohroženi srdečními chorobami a mrtvicí

Kvalita a délka spánku mohou mít zásadní vliv na zdraví lidí. Předpokládá se, že dlouhodobý nedostatek kvalitního spánku, je příčinou chronických onemocnění, včetně onemocnění srdce.

Z přehledu 15 studií vyplynulo, že lidé, kteří spí nedostatečně, jsou vystaveni mnohem většímu riziku srdečních onemocnění nebo mozkové mrtvice než ti, kteří spí 7-8 hodin denně.

Spánek ovlivňuje riziko vzniku diabetu 2. typu

Bylo provedeno experimentální omezení spánku, kde se zjistilo, že nedostatek spánku ovlivňuje hladinu cukru v krvi a snižuje citlivost na inzulin. Ve studii na zdravých mladých mužích způsobilo omezení spánku na 4 hodiny za noc, po dobu 6 nocí v řadě, příznaky prediabetu. Tyto příznaky odezněly po týdnu, při prodloužení délky spánku.

Špatné spánkové návyky jsou silně spojeny s nepříznivým vlivem na hladinu cukru v krvi v běžné populaci. U osob, které spí méně než 6 hodin denně, bylo opakovaně prokázáno zvýšené riziko vzniku diabetu 2. typu.

dobrý spánek je důležitý pro střeva

Spánek zlepšuje imunitu

Bylo prokázáno, že i malá ztráta spánku zhoršuje funkci imunitního systému. V jedné rozsáhlé dvoutýdenní studii byl sledován vývoj nachlazení poté, co byly lidem podávány nosní kapky s virem nachlazení. Zjistilo se, že u těch, kteří spali méně než 7 hodin, byla téměř třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku nachlazení než u těch, kteří spali 8 a více hodin.

Pokud jste často nachlazení, zkuste si zajistit, abyste spali alespoň 8 hodin denně. Pomoci může i konzumace většího množství česneku.

Špatný spánek je spojen se zvýšeným množství zánětu

Spánek může mít zásadní vliv na zánět v těle. Je totiž známo, že ztráta spánku aktivuje nežádoucí markery zánětu.

Špatný spánek je silně spojen s dlouhodobým zánětem trávicího traktu, u poruch známých jako zánětlivé onemocnění střev.

V jedné studii bylo pozorováno, že u lidí s Crohnovou chorobou, kteří trpěli nedostatkem spánku, byla dvakrát vyšší pravděpodobnost recidivy než u pacientů, kteří měli kvalitní a pravidelný spánek.

Spánek ovlivňuje emoce a sociální interakce

Ztráta spánku snižuje schopnost sociální interakce. Mnoho studií to potvrdilo pomocí testů emočního rozpoznávání tváří.

Jedna studie zjistila, že lidé, kteří nespali, měli sníženou schopnost rozpoznávat projevy hněvu a štěstí.

Vědci se domnívají, že špatný spánek ovlivňuje schopnost rozpoznávat důležité sociální signály a zpracovávat emoční informace.

Co říct na závěr

Kvalitní spánek je vedle zdravé stravy a pohybu jedním z pilířů zdraví. Bez péče o spánek zkrátka nemůžete dosáhnout optimálního zdraví.

zdroj:healthline.com